Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

CONFIDENTIALITATE

eSell va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. eSell nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

COMUNICARI COMERCIALE

Cumparatorul isi poate modifica in orice moment optiunea cu privire la acordul dat Vanzatorului pentru Comunicarile Comerciale continand informatii generale si tematice inclusiv informatii cu privire la oferte sau promotii, dupa cum urmeaza:

prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in Comunicarile Comerciale primite de la Vanzator; sau

Prin adaugarea de Bunuri sau Servicii in sectiunea din Cont:

Cosul meu”, Vanzatorul va transmite Cumparatorului/Utilizatorului Comunicari Comerciale cu privire:

 • – la modificarea pretului Bunurilor sau Serviciilor adaugate in sectiunea “Cosul meu”,
 • – la recomandari de Bunuri sau Serviciilor similare cu cele adaugate in sectiunea “Cosul meu”,
 • – la existenta Bunurilor sau Serviciilor in sectiunea “Cosul meu”, si
 • – disponibilitate stoc Bunuri sau Serviciilor adaugate in sectiunea “Cosul meu”.

 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acest capitol are rolul de a va informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectam de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicati prin intermediul prezentului Site, precum si a modului in care vom prelucra aceste date.

Potrivit normelor si reglementarilor in vigoare privind protectia datelor (“ RGPD”) – datele cu caracter personal sunt definite ca orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila. In principiu reprezinta date personale, pe care si eSell le are in vedere: numele si prenumele persoanei fizice, domiciliul, adresa de email, CNP, numar de telefon, coduri client/atribut al contului inregistrat, codul de identificare de tip AWB pentru livrarea produsului comandat etc.

Datele dvs. personale pe care le colecteaza si prelucreaza eSell sunt: numele si prenumele persoanei, domiciliu (adresa postala pentru livrare), adresa de email, numar de telefon, date de facturare (in cazul finalizarii unei comenzi), voce, informatii bancare (in cazul efectuarii unui retur/ramburs de plata), cont social media, daca crearea contului s-a facut folosind un cont de social media.

Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, asa cum sunt definite in Regulamentul General privind Protectia Datelor (prescurtat RGPD) in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 18 ani.

Asadar, potrivit “RGPD”, sunt operatori de date cu caracter personal  ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., (eSell) societate romana cu personalitate juridica, cu sediul in Str. Avionului nr.26, Etaj.1, Biroul nr.8, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/18870/2021, cod de inregistrare fiscala 45153780, avand obligatia conform normelor nationale si a Regulamentului UE 679/2016 (RGPD) de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele tale cu caracter personal. Aceste date au fost colectate/procesate/etc. in relatia comerciala desfasurata in trecut si/sau in curs de desfasurare si pentru care v-ati exprimat in mod valabil consimtamantul potrivit legislatiei in vigoare la momentul preluarii si colectarii datelor personale!

ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L aduce la cunostinta ca subscrisa colecteaza numai acele date personale minime necesare indeplinirii scopurilor/activitatilor realizate de eSell, date cu caracter personal furnizate de Cumparator, prin exprimarea voluintara a consimtamantului, in mod direct (ex. nume, prenume, adresa postala, adresa de e-mail, numar de telefon) sau indirect (ex. adresa IP, utilizarea UUIDS (unique identifiers provided by social logins).

Scopurile prelucarii datelor cu caracter personal furnizate de catre Dvs avute in vedere si urmarite de catre eSell sunt urmatoarele:

– procesarea comenzilor si retururilor;

– pastrarea relatiei cu partenerii contractuali in scopuri contabile;

– optimizarea activitatii de marketing;

– solutionarea cererilor privind indeplinirea unei comenzi

– comunicari de marketing;

– administrarea contului in cadrul platformei eSell;

– scopuri statistice

eSell colecteaza, prelucreaza si administreaza datele tale personale in conformitate cu normele si reglementarile “RGPD” pentru urmatoarele perioade de timp: (i) in conformitate cu prevederile codului civil privind institutia juridica a prescriptiei, precum si a conditiilor contractuale asumate prin acceptarea termenilor si conditiilor, datele personale colectate sunt arhivate/pastrate de eSell pe o perioada de 3 ani de la incetarea contractului (pentru situatia livrarilor si neintervenirii solicitarilor de retur); (ii) datele personale colectate sunt arhivate/pastrate de eSell pe o perioada de 3 ani si/sau Cumparator/Utilizator/Client si-a exprimat de la data intervenirii ultimului retur aferent contului.

Clientul/Utilizatorul/Cumparatorul, prin transmiterea datelor cu caracter personal, declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa faca parte, sa fie arhivate in baza de date a proprietarului, exprimandu-si astfel un acord expres si neechivoc ca datele sale personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate conform scopurilor precizate la punctul 15.6.

eSell va informeaza ca prelucrarea reprezinta: orice operatiune/set de operatiuni asupra acestor date (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc. (aceste operatiuni sunt indicate cu titlu exemplificativ in Regulament, notiunea de prelucrarea reprezentand orice fel de operatiune in legatura cu datele personale).

eSell aduce la cunostinta ca in raport de activitatea/serviciul ales de Client/Utilizator/Cumparator, respectiv a scopului colectarii datelor cu caracter personal, eSell poate transmite datele dvs. Vanzatorilor inscrisi in platforma eSell, tertilor sau autoritatilor, pentru indeplinirea scopurilor pe baza temeiurilor activitatilor de procesare. Potrivit Regulamentului “RGPD”, va informam ca putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ce va privesc, urmatoarelor categorii de destinatari:

–  partenerilor comerciali pentru furnizarea produselor/serviciilor comandate

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plata/bancare;

– furnizorilor de servicii de contabilitate, pentru tinerea evidentei contabile;

– altor societati cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si serviciilor noastre;

– autoritatilor publice.

Temeiul pentru care prelucram aceste date personale si administram aceste date colectate poate fi in raport de scopul prelucrarii datelor consimtamantul dvs., acordat cu prilejul crearii contului online si al validarii acestuia, prin solicitarea de a fi devenit Client/Utilizator/Cumparator pe Platforma ESell. Totodata, temeiul este si unul legal si/sau contractual, avand la baza contractul/raportul comercial ce a luat nastere intre dvs., Cumparator si eSell, prin plasarea comenzii si efectuarea platilor produselor comandate, prin efectuarea de retururi ale produselor neconforme si/sau refuzate etc., dar si un temei legitim necesar si indispensabil desfasurarii activitatilor comerciale si economice ale companiei Esell International Marketplace SRL  prevazut asemenea de Regulament. Vom prelucra datele dvs. personale pentru a imbunatati si a lua masuri de protectie, ori de cate ori se impune, pentru protectia privind utilizarea Site-ului si a utilizatorilor platformei eSell fata de atacuri cibernetice, masuri de prevenire si detectare a tentativelor de frauda, inclusiv transmiterea unor informatii catre autoritatile publice competente, masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

De asemenea tinem sa fiti informati in mod complet si intelegem a va prezenta Principiile stabilite de Regulamentul UE 679/2016 si Drepturile Utilizatorului privind datele cu caracter personal.

Regulamentul european in domeniul protectiei datelor cu caracter personal reglementeaza un numar de 6 principii a fi respectate de operator  atunci cand proceseaza date personale:

Principiul legalitatii, echitatii (corectitudine) si transparentei. Conform acestui principiu, compania trebuie sa se asigure (1) ca prelucrarea de date trebuie sa fie realizata doar respectand dispozitiile legale, orice alta procesare va fi considerata a fi ilicita, (2) ca prelucreaza datele doar in modalitatile pe care persoana in cauza le-ar astepta in mod rezonabil si (3) ca procesarea trebuie sa fie transparenta, adica operatorul sa transmita subiectilor clar si deschis cum intentioneaza sa foloseasca datele personale.

Principiul limitarii scopului pentru care sunt colectate datele. Compania noastra respecta acest principiu obligandu-se sa colecteze/proceseze datele personale doar pentru scopul determinat si transmis persoanei.

Principiul reducerii la minim a datelor prelucrate. Compania noastra respecta acest principiu colectand/procesand numai acele date minim necesare pentru realizarea operatiunilor, adoptand norme prin care sa se asigure ca nu va colecta date inutile in raport de operatiunea comerciala.

Principiul exactitatii, date actuale. Compania noastra va colecta/procesa de la clientii sai doar date exacte si actuale.

Principiul pastrarii datelor pe o perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate. Compania noastra respecta principiul reglementat de regulamentul european, arhivand/pastrand datele dvs. doar pentru perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor.

Principiul integritatii si confidentialitatii. Compania noastra a implementat toate masurile de securitate si a dispus la nivelul propriilor departamente norme care au menirea de a asigura securitatea impotriva procesarilor neautorizate si ilicite si impotriva pierderilor de date accidentale, distrugerilor sau deteriorarilor.

Regulamentul european a statuat ca persoanele fizice Clienti/Utilizatori/Cumparatori beneficiaza de 8 (opt) drepturi, astfel:

 1. a) Dreptul la informare (art. 13, art. 14). In prezentul capitol sunt prezentate informatii despre: identitatea si datele de contact ale operatorului si reprezentantului acestuia; datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor; scopul prelucrarii si temeiul legal; destinatarii sau categoriile de destinatari; garantiile adecvate; perioada de stocare; drepturile sale; dreptul de a formula plangere; eventualele consecinte a furnizarii datelor; existenta unui proces decizional automatizat.
 2. b) Dreptul la acces (art. 15). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de eSell si priveste urmatoarele: confirmarea cu privire la prelucrarea de date; accesul la datele prelucrate; furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal, care fac obiectul prelucrarii; obtinerea de informatii suplimentare (contra unei taxe rezonabile); verificarea identitatii persoanei care solicita informatii.
 3. c) Dreptul la rectificare (art. 16, art. 19). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de eSell si priveste: rectificarea de date indexate; completarea datelor.
 4. d) Dreptul de stergere (art. 17, art. 19). ESell respecta dreptul de stergere exercitat de persoanele fizice numai in conditiile in care acest drept este exercitat intr-o manierea motivata/fundamentata:  datele nu mai sunt necesare; retragerea consimtamantului; opozitie; prelucrare ilegala. De asemenea, prin crearea Contului fiecare persoana si-a dat acordul ca eSell sa transmita datele sale cu caracter personal catre partenerii contractuali unei obligatii legale impuse de dreptul Uniunii Europene sau de cel intern. Dreptul nu se poate exercita si implicit respecta daca prelucrarea este necesara pentru: dreptul la libera exprimare si informare; respectarea unei obligatii legale; executarea unei sarcini in interes public; in domeniul sanatatii; arhivare; cercetare stiintifica sau istorica; scopuri statistice; constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 5. e) Dreptul la restrictionare (art. 18, art. 19). Regulamentul confera acest drept persoanelor, putand fi exercitat astfel: Cazuri: contestare exactitate date; prelucrare ilegala; datele nu mai sunt necesare;

Operatorul poate doar stoca datele;

Orice prelucrare cu privire la date restrictionate necesita consimtamantul persoanei vizate;

Operatorul comunica tuturor destinatarilor rectificarea, stergerea sau restrictionarea datelor.

 1. f) Dreptul la portabilitate (art. 20). Conform dispozitiilor regulamentului, eSell respecta dreptul persoanelor de a solicita portarea datelor proprii, intr-un format simplu, usor de citit si de a le transmite altui operator ales de persoana care isi exercita dreptul.
 2. g) Dreptul la opozitie (de a inceta activitatea de procesare – art. 21), poate fi exercitat doar pentru urmatoarele scopuri: marketing direct; cercetare, stiintifice, istorice, statistice; indeplinirea unei sarcini in interes public, exercitarea autoritati publice; interesele legitime ale operatorului sau ale unei parti terte.
 3. h) Dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automata (art. 22) presupune: caracterul ilicit al crearii de profiluri indiferent de scop: evaluarea capacitatii si calitatii muncii salariatilor; acordarea de scoring – puncte;

Este bine sa stiti ca aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul eSell la adresa de email: ioan.cretu@outlook.com . Va asiguram ca vom depune eforturile necesare pentru a raspunde prompt solicitarilor dvs. si pentru a-va furniza detaliile de care aveti nevoie!

De asemenea, va informam ca aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute anterior, in calitate de Client/Utilizator/Cumparator al Platformei eSell, aveti dreptul de a adresa o cerere scrisa, datata si expediata la adresa: ioan.cretu@outlook.com  prin care sa va exercitati in mod just si licit dreptul dvs. de interventie garantat, privind: (i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legislatiei nationale (Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum si ale Regulamentului UE 679/2016, putand fiti exercitat pentru toate actiunile sus mentionate in special cand datele sunt incomplete sau inexacte; (ii) anonimizarea datelor cu caracter personal, (iii) notificarea catre terte parti carora le-au fost prezentate/dezvaluite datele, cu conditia ca aceasta notificare sa nu presupuna un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, respectiv pentru (iv) incetarea prelucrarii datelor sale personale in masura in care acest lucru este posibil potrivit scopului prelucrarii. In calitate de Operator, va informam ca vom inceta de indata prelucrarea datelor personale daca scopul pentru care le-am colectat a incetat.

SUS