Inregistrare seller

Inregistrare seller

Aplica pentru contul de seller! Simplu si rapid!

CONTRACT DE AGENT

Încheiat între:

ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., cu sediul în Str. Avionului nr. 26, Etaj.1, Biroul B, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/18870/2021, cod de înregistrare fiscală 45153780, având contul nr. RO77BTRLRONCRT0624454201, deschis la Banca Transilvania;

și

Seller: orice partener vânzător din Platforma eSell, având datele legale de identificare declarate în formularul de înregistrare;

CAP. 1. DEFINITII:

1.1. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., este proprietarul si administratorul platformei de comert electronic eSell si pune la dispozitia Seller-ului spatiu pe aceasta platforma pentru prezentarea si comercializarea Produselor acestuia din urma;

1.2. Seller-ul este furnizor al Produselor, scopul sau fiind de a prezenta Produsele pe Platforma eSell in vederea vanzarii acestora catre Clienti;

1.3. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., va actiona ca un agent al Seller-ului, fara a-si asuma riscurile operatiunii de vanzare si va presta servicii conexe activitatii de agent precum incasarea de plati.

1.4. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., nu va prelua proprietatea sau riscurile Produselor, riscul activitatii de comercializare apartinand exclusiv Seller-ului.

Urmatoarele definitii se vor aplica urmatorilor termeni, respectiv atunci cand termenii mentionati sunt folositi in acest Contract, cu exceptia cazului in care se impune altfel, prin context:

Platforma eSell

Aplicatie software pentru comert electronic (on-line) dezvoltata de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., prin intermediul careia eSell asigura accesul Clientilor la o serie de produse/servicii proprii sau apartinand Seller-ilor, platforma ce poate fi accesata la adresele www.esell.ro / www.marketplace.esell.ro .

Cifra de afaceri

Toate sumele aferente Comenzilor finalizate, fara TVA sau alte taxe impuse de Reglementari si orice alte sume care ar fi trebuit sa fie incasate conform Reglementarilor de catre Seller, in orice fel, pentru Produsele vandute prin intermediul eSell, asa cum aceasta cifra de afaceri a fost atestata in Desfasuratorul de Plati;

Client

Utilizatorul Platformei eSell care a lansat o Comanda pentru achizitionarea Produselor prezentate si comercializate de catre Seller prin intermediul Platformei eSell;

Comanda

Cererea de Produse adresata/plasata de catre Client prin intermediul modalitatilor de colectare a cererilor Clientilor puse la dispozitie de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.;

Comenzi finalizate

Comenzile pentru care pretul Produselor vandute a fost incasat de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L, iar Produsele au intrat in posesia clientului;

Comision

Suma datorata de catre Seller si care revine ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., ca pret al serviciilor de agentie puse la dispozitia Seller-ului de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., in baza acestui Contract, calculata in baza Cifrei de afaceri, conform prevederilor Contractului;

Curier

Prestator tert de servicii de curierat rapid autorizat conform Reglementarilor si care va presta servicii de colectare, transport si livrare a Produselor;

Ore Lucratoare

Intervalul orar al Seller-ului afisat pe Platforma eSell ca reprezentand orarul de functionare al acestuia;

Perioada de Referinta

Intervalul de timp, 24 h, care va fi avut in vedere la selectia Comenzilor finalizate pentru plata si incasarea de Comision

Produse

Produsele ofertate si comercializate de catre Seller prin intermediul Platformei eSell;

Desfasurator de Plati

Desfasuratorul emis de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., care precizeaza Comenzile finalizate si Comisionul aferent acestora in baza caruia se va efectua plata Comisionului;

Reglementari

Orice lege, decizie, hotatarare, ordonanta, cod, decret, regula, reglementare sau cerinta emisa, pusa in aplicare, adoptata, promulgata, implementata sau altfel adoptata de catre sau sub autoritatea oricarui organism guvernamental, sau de catre orice alt organism de reglementare din Romania si/sau Uniunea Europeana.

CAP. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., presteaza servicii de agent pentru Seller, in schimbul Comisionului, prin acordarea catre Clienti a accesului la Produse prin prezentarea si promovarea Produselor pe Platforma eSell, incasarea sumelor aferente Produselor si transferul acestora catre Seller iar Seller-ul vinde Produsele prin intermediul Platformei eSell catre Clienti, in conformitate cu termenii si conditiile stabilite in cadrul prezentului Contract.

2.2. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., va actiona ca un agent al Seller-ului, prestand servicii conexe activitatii de plati si asistenta (in limitele de mai jos) acordata Clientilor care acceseaza Platforma eSell, in scopul achizitionarii Produselor.

2.3. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., nu va prelua proprietatea sau riscurile Produselor, riscul activitatii de comercializare apartinand exclusiv Seller-ului.

CAP. 3. DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract se incheie pe o perioada nedeterminata si intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele Parti contractante.

3.2. Raporturile contractuale existente intre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. si Seller vor inceta:

• in baza acordului partilor;

• prin denuntare unilaterala, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile calendaristice, caz in care nciuna dintre parti nu va putea solicita daune interese/despagubiri si sau pretentii materiale sau de alta natura pentru incetarea raporturilor contractuale, accesul Seller-ului nefiind restrictionat in Platforma eSell, in perioada de preaviz.

• prin reziliere, de catre oricare din parti, la expirarea unui termen de 30 zile de la data notificarii, fara nicio alta formalitate sau interventia instantei de judecata in cazul in care o Parte isi incalca obligatiile prevazute in Contract si daca nu remediaza incalcarea in termenul acordat in notificare.

3.3.Incetarea sub orice forma a raporturilor contractuale nu are efect asupra obligatiilor scadente intre Parti.

CAP. 4. COMISIONUL. MODALITATE DE PLATA

4.1. Pentru serviciile de agentie prestate de ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., in temeiul Contractului, Seller-ul datoreaza un Comision de 10% raportat la Cifra de afaceri, respectiv din toate sumele aferente Comenzilor finalizate, pentru Produsele vandute prin intermediul Platformei eSell, asa cum aceasta cifra de afaceri a fost atestata in Desfasuratorul de Plati;

4.2 Comisionul se datoreaza pentru fiecare perioada de referinta, asa cum este definita in Capitolul Definitii. La sfarsitul fiecarei perioade de referinta, ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.,va emite un Desfasurator de Plati precum si Factura pentru comisionul de plata aferent perioadei de referinta, care vor fi transmise Seller-ului prin incarcarea pe Platforma eSell. Data transmiterii facturii ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.,va fi considerata ca fiind data la care aceasta a fost incarcata in Platforma eSell.

4.3 ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., va incasa contravaloarea comenzii plasate de catre client prin Card sau ramburs la curier si va transfera catre Seller suma incasata. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., va transfera in Contul Seller-ului totalul incasarilor inregistrate prin card sau ramburs la curier, pentru comenzile finalizate, in perioada de referinta stabilita, in numele Seller-ului de la Clienti, exceptand Comisionul mentionat la art 4.1

4.4 Comisionul aferent Produselor care fac obiectul unor Comenzi finalizate si care ulterior au fost returnate de catre Client in temeiul prevederilor legale aplicabile incheierii contractelor la distanta si/sau anulate/refuzate de catre Client din motive neimputabile Seller-ului si care au condus la returnarea de catre Seller catre Client a contravalorii Produsului nu va fi datorat de catre Seller. Situatia acestor Comenzi va fi transmisa de catre Seller, catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., prin intermediul Platformei eSell, in cel mai scurt timp posibil, de la data inregistrarii returului. In cazul in care Comisionul aferent Comenzilor finalizate ce fac obiectul prezentului articol a fost deja facturat de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., acesta va fi scazut din factura aferenta Perioadei de Referinta imediat urmatoare. Nu vor fi acceptate solicitari de modificare/restituire a Comisionului care ar putea rezulta din aplicarea prezentului articol, in cazul in care au trecut mai mult de 30 (treizeci) de zile de la data la care a fost emis Desfasuratorul de plata, cu exceptia cazului in care erorile de calcul sunt provenite din modul eronat de raportare al ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.

4.5. Desfasuratorul de plata aferent comenzilor finalizate si factura de comision se vor emite in urmatoarea zi, pentru comenzile din perioada de referinta de 24 h. Acestea vor fi incarcate pe platforma, iar platile aferente catre Seller se vor realiza pana la sfarsitul aceleiasi zile;

4.6. Seller-ul imputerniceste expres in baza Contractului pe ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., sa incaseze pretul Produselor achizitionate de clienti prin intermediul Platformei eSell, fie online, prin card bancar, fie Ramburs (numerar sau card bancar) la curier, fie prin transfer bancar (OP) in contul ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.

4.7 In cazul in care Partile nu isi respecta obligatia de plata conform dispozitiilor prezentului Contract, acestea vor putea fi obligate la plata de penalitati de intarziere in cuantum de 0,1% / zi de intarziere care se vor aplica la valoarea sumei scadente si neachitate. In situatia in care valoarea sumei scadente si neachitate de parti este mai mica de 10 RON, acestea nu isi vor percepe penalitati de intarziere.

CAP. 5. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Obligatiile Seller-ului:

1. Sa asigure tot sprijinul ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., in vederea informarii corecte si complete a Clientilor cu privire la Produse si Comenzi si sa raspunda solicitarilor ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., (inclusiv solicitarilor Clientilor venite prin intermediul ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., sau celor directe provenite de la Clienti la fiecare Comanda.

2. Sa emita documente fiscale relevante impuse de Reglementari (factura/decont/etc) pentru toate Comenzile, pe care sa le comunice Clientilor impreuna cu orice alte documente impuse de Reglementari sa insoteasca Produsele ce fac obiectul Comenzilor si sa livreze Produsele aferente tuturor Comenzilor finalizate;

3. Sa comercializeze prin intermediul Platformei eSell doar Produse care respecta Reglementarile in vigoare, precum si sa ofere informatii valide si actualizate cu privire la disponibilitatea stocului si locul de preluare, conditiile speciale de transport, atunci cand se impun in functie de Produsul comercializat, taxele asociate, alte servicii si costul acestora.

4. Sa raspunda de calitatea informatiilor prezentate si afisate pentru fiecare Produs in parte, in cazul aparitiei unor neconformitati intre Produsul fizic si informatiile prezentate si afisate, Seller-ul fiind singurul responsabil de respectivele diferente, asumandu-si resposabilitatea acoperirii integrale a prejudiciilor create Clientului, tertilor si ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.

5. Sa nu aduca atingere drepturilor de autor pentru imaginile publicate la produsele listate, in caz contrar, Seller-ul poarta orice raspunde in ceea ce priveste incalcarea dreptului de autor, drept protejat de lege pentru imaginile/cuvintele/logo-uri ce apar la produsele listate de acesta;

6. Sa nu publice mesaje/anunturi denigratoare la adresa societatii si/sau a site-ului/serviciilor realizate prin Platforma eSell;

7. Sa furnizeze catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., informatii actualizate despre adaugarea sau eliminarea de Produse in oferta Produselor prezentate pe Platforma eSell, precizand categoria din care acestea fac parte, asigurand valabilitatea/actualizarea informatiilor despre Produse si indeplinirea conditiilor minime de listare comunicate de ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.

8. Sa comunice catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., toate caracteristicile si informatiile aferente Produselor si cele impuse de Reglementarile in vigoare, ce urmeaza a fi afisate pe Platforma eSell si sa le actualizeze in permanenta si sa realizeze fotografiile aferente Produselor respectand indicatiile si recomandarile ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., atat cu privire la specificatiile fotografiilor cat si la eventualele solutii tehnice ce ar putea fi utilizate pentru a asigura un nivel inalt de documentare si sa transmita catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., aceste fotografii in vederea afisarii pe Platforma eSell;

9. Sa depuna toate diligentele pentru a asigura implementarea unei strategii de vanzare competitive si a unor preturi competitive ale Produselor prezentate pe Platforma eSell;

10. Sa ambaleze corespunzator Produsele aferente Comenzilor, respectand cerintele curierului precum si sa le predea curierului in vederea livrarii catre Clienti. Costurile privind pregatirea si ambalarea Produselor in vederea livrarii catre Clienti se suporta de catre Seller;

11. Sa respecte termenele de livrare a Produselor aferente Comenzilor, asa cum sunt acestea agreate impreuna cu ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.

12. Sa raspunda atat fata de Clienti cat si fata de terti cu privire la calitatea si conformitatea Produselor, inclusiv in ceea ce priveste obligatia de garantie pentru Produsele livrate; Seller-ul garanteaza comercializarea si livrarea Produselor in conformitate cu toate Reglementarile aplicabile si in mod special cu prevederile legale referitoare la productia, circulatia si comercializarea produselor nealimentare si alimentare, inclusiv prevederile referitoare la protectia consumatorului;

13. Sa suporte consecintele legale ale nerespectarii obligatiilor sale contractuale care se soldeaza cu sanctiuni pentru ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., inclusiv sa raspunda pentru orice eventuale daune dovedite suportate de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., (inclusiv amenzi, daune solicitate de Clienti si suportate de ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.,) din cauza calitatii Produselor livrate si/sau a comercializarii Produselor fara respectarea conditiilor legale si sa raspunda exclusiv, fara sa implice ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.,, pentru orice litigiu si consecintele acestuia care ar putea interveni in legatura cu Clientii si/sau priveste Produsele care au facut obiectul Comenzii, cu exceptia situatiilor ce implica in orice mod culpa exclusiva ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. In acest sens, Seller-ul raspunde si pentru producatorii/furnizorii Produselor;

14. Sa notifice prin mesageria interna aferenta Platformei eSell pe ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., cu privire la anularea sau stornarea comenzilor din Platforma eSell care inca nu au fost decontate. Seller-ul este responsabil cu notificarea catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., pentru ca acesta sa poata efectua plata catre client in cazul in care comanda este anulata sau stornata. In cazul lipsei acestei notificari, Seller-ul isi asuma responsabilitatea cu privire la eventualele sanctiuni primite de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., provenite din situatia comenzilor anulate sau stornate si unde nu s-au returnat banii in termenul legal.

15. Sa actualizeze prin intermediul Platformei eSell statusul fiecarei Comenzi, in termenul maxim de 48 h, urmand ca in termen maxim de 72 h Produsul sa fie pregatit pentru preluare de catre curier.

16. Sa solicite aprobarea prealabila scrisa a ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., pentru toate materialele care prezinta sau folosesc insemne pentru care ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., detine drepturi de proprietate intelectuala si sa nu modifice sau sa altereze continutul furnizat si/sau agreat de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.

17. Sa promoveze impreuna cu ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., prin campanii publicitare comune care vor fi agreate de Parti, comercializarea Produselor prin intermediul Platformei eSell, in scopul cresterii vizitatorilor pe site.

18. Sa detina, direct sau indirect, toate drepturile de proprietate intelectuala in legatura cu Produsele inclusiv asupra documentelor si/sau informatiilor si/sau fotografiilor/imaginilor furnizate catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., in legatura cu Produsele, garantand ca prin expunerea/prezentarea fotografiilor si/sau materialelor aferente Produselor pe Platforma eSell, nu se incalca niciun drept al niciunui tert si/sau nicio autorizatie, si/sau prevedere legala sau contractuala;

19. Sa asigure o comunicare permanenta cu ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., in special in timpul Orelor Lucratoare, prin intermediul unei linii telefonice dedicate/adrese de mail si unor persoane pregatite sa ofere informatii in legatura cu Produsele si/sau Comenzile;

20. Sa respecte Reglementarile aplicabile Produselor, in special prevederile referitoare la comertul electronic precum si cele aplicabile contractelor la distanta in legatura cu Produsele ce fac obiectul Comenzilor;

5.2. Obligatiile ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.:

1. In limita posibilitatilor tehnice, sa prezinte, Produsele si/sau sa permita Seller-ului accesul pe Platforma eSell in vederea prezentarii Produselor, in baza specificatiilor primite de la Seller;

2. Sa permita modificarea statusului Produselor afisat pe Platforma eSell de catre Seller;

3. Sa preia Comenzile de la Clienti si sa le comunice catre Seller prin intermediul Platformei eSell;

4. Sa utilizeze Platforma eSell in vederea schimbului de informatii aferente Comenzilor si Produselor;

5. Sa transmita Desfasuratorul de plati, in termenul stabilit la art. 4.5.

CAP.6. LIVRAREA PRODUSELOR

6.1. Livrarea produselor este in responsabilitatea ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., prin Societatile de curierat agreate de catre acesta.

6.2. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L va stabili politica costurilor de transport. Aceasta va fi afisata in Platforma eSell, impreuna cu costul total de transport. Taxa de transport nu va fi inclusa in pretul Produsului si va fi perceputa separat de acesta. Aceasta va fi suportata de catre Client.

6.3. Seller-ul are obligatia sa genereze AWB-urile din Platforma eSell si va transmite Clientului prin SMS sau e-mail toate informatiile privind livrarea (AWB, firma de curierat, data aproximativa livrare).

CAP. 7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. Partile recunosc si sunt de acord ca ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., detine toate si oricare drepturi, titluri si interese cu privire la baza de date care contine datele cu caracter personal in legatura cu Clientii. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.acorda Seller-ului dreptul de a utiliza baza de date care contine date personale privind Clientii, pe durata Contractului si exclusiv in scopul executarii obligatiilor asumate prin prezentul Contract. Seller-ul se obliga sa respecte si sa apere prin masuri tehnice si organizatorice de protectie adecvate, toate drepturile Clientilor legate de protectia si securitatea datelor cu caracter personal primite de la ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. si are obligatia de a raspunde, fara sa implice ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. pentru orice sanctiune sau litigiu si consecintele acestora, care ar putea interveni ca urmare a nerespectarii exclusiv de catre Seller (inclusiv angajatii si colaboratorii acestuia) a oricaror obligatii legale in legatura cu datele cu caracter personal ale Clientilor, suportand intergral orice prejudicii sau costuri decurgand direct din acestea.

7.2. In cazul Clientilor persoane fizice, Seller-ul se obliga sa aplice masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal precum si impotriva oricaror forme de prelucrare ilegala, in conformitate cu cerintele legale aplicabile.

7.3.Seller-ul isi asuma prin acest Contract sa ia toate masurile necesare prevazute de catre legislatia aplicabila pentru a intreprinde prelucrarile legate de prezentul Contract, precum si pentru a asigura securitatea datelor personale prelucrate in concordanta cu acest Contract impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau impotriva pierderii sau prejudicierii, alterarii accidentale, divulgarii sau accesului neautorizate si impotriva oricarei alte forme de prelucrare neautorizate sau ilegale.

7.4. Fara consimtamantul expres si prealabil exprimat prin adresa scrisa a ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., Seller-ul nu poate utiliza datele cu caracter personal puse la dispozitie de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., pentru alte scopuri decat pentru indeplinirea obligatiilor stabilite prin acest Contract si, la data incetarii acestui Contract, va inceta pastrarea si prelucrarea tuturor asemenea date, cu exceptia cazului cand legea prevede altfel.

CAP. 8. PROPRIETATE INTELECTUALA / INDUSTRIALA

8.1 Seller-ul declara si garanteaza ca detine toate drepturile (inclusiv de proprietate intelectuala) si autorizarile necesare comercializarii Produselor (inclusiv a oricaror materiale aferente descrierii si promovarii Produselor) pe care le oferteaza prin intermediul Platformei eSell si isi asuma intreaga raspundere pentru promovarea si punerea pe piata a acestora si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu Produsele respective si/sau cu informatiile si/sau fotografiile aferente Produselor. In cazul in care ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., este notificat sau primeste o plangere de la Clienti sau terti cu privire la incalcarea drepturilor unor terti in legatura cu produsele ofertate prin intermediul Platformei eSell (inclusiv, dar fara a se limita la fotografii, imagini, design, denumire, brevet), ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., o va transmite Seller-ului, acesta fiind singurul raspunzator sa remedieze situatia si sa despagubeasca Clientii afectati, precum si pe ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., pentru orice costuri sau prejudicii suferite ca urmare a faptului ca declaratia/garantia de mai sus nu este exacta/adevarata.

8.2. Seller-ul acorda ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., de la data semnarii Contractului, pe durata Contractului, o licenta neexclusiva, cu titlu gratuit, nelimitata teritorial, pentru folosirea, reproducerea, afisarea, crearea unor opere derivate sau exploatarea in orice alt mod a numelui comercial, a marcilor inregistrate si orice continut transmis de Seller pe Platforma eSell (informatii, fotografii etc). ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. poate redimensiona marcile, desenele sau alte configurari grafice ale drepturilor de proprietate intelectuala ale Seller-ului, in masura necesara afisarii, atat timp cat proportiile relative sunt pastrate (la alta scara). In mod expres Seller-ul convine ca toate fotografiile, informatiile aferente Produselor, precum si eventualele materiale publicitare realizate in legatura cu Produsele, intra in proprietatea ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., de la momentul la care au fost predate catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. si vor putea fi folosite de catre acesta, fara nicio restrictie, in perioada derularii contractului.

8.3. Seller-ul recunoaste faptul ca, in derularea prezentului Contract, toate marcile inregistrate ale ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. sau pentru care acesta detine licenta sunt proprietatea exclusiva a ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. sau a licentiatorilor acestuia si nu vor putea fi folosite decat cu acordul expres al ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. si doar in scopurile mentionate de catre acesta. Seller-ul intelege ca toate materialele asociate marcilor ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., sunt si raman proprietatea exclusiva a ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. La incetarea Contractului din orice motiv, Seller-ul va returna ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., toate materialele, documentele, informatiile, materialele publicitare si altele asemanatoare de natura similara primite sau create in scopul indeplinirii obligatiilor rezultate din prezentul Contract.

8.4. Seller-ul ia act de faptul ca accesul la Platforma eSell si la orice element al Platformei eSell, nu va constitui in niciun caz un transfer al proprietatii asupra acestora, nici a codurilor lor sursa, nici a oricaror drepturi derivate aferente acestor instrumente IT. Toate drepturile de proprietate intelectuala aferente acestora si tuturor modificarilor si/sau actualizarilor acestor instrumente la o data ulterioara, inclusiv dezvoltarea legata de Produse, iar de la crearea lor, oricare dintre si toate drepturile de proprietate intelectuala derivate dintr-o lucrare, un echipament sau o inventie efectuata/elaborata de ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., asupra acestor instrumente IT, este si va ramane proprietatea exclusiva ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. acorda Seller-ului un drept de folosinta nonexclusiva a acestor instrumente IT pe durata Contractului. De asemenea, tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in serviciile oferite de ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., raman proprietatea exclusiva a ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.

8.5. Partile vor depune toate diligentele sa se informeze reciproc cu privire la orice contrafacere ori afectare in orice mod a drepturilor de proprietate industriala si/sau intelectuala ale uneia dintre Parti sau cu privire la orice acte de concurenta neloiala din partea tertilor de care ar avea cunostinta. Niciuna dintre Parti nu va actiona pentru apararea drepturilor de proprietate industriala si intelectuala ale celeilalte Parti decat in numele acestuia si numai cu aprobarea scrisa, expresa si prealabila a a partii prejudiciate. Daca una din Parti decide sa porneasca o actiune in contrafacere sau pentru a face sa inceteze acte pe care le considera ca fiind acte de concurenta neloiala, Partile vor putea sa coopereze in cadrul actiunii sus- mentionate.

CAP. 9. CONFIDENTIALITATE

9.1. Termenul „informatii confidentiale” se aplica si cuprinde:

Toate clauzele prezentului Contract;

Toate informatiile, in forma tangibila sau intangibila, de natura profesionala, comerciala, tehnica, financiara ori de alta natura, care sunt create, dezvoltate, primite, adunate sau folosite in cursul sau in legatura cu activitatea Partilor, inclusiv, dar fara a se limita la, informatii aferente identitatii afiliatilor, partenerilor comerciali, consultantilor, angajatilor partilor, incluzand in continuare, dar fara a se limita la, conditii de comert, metode de afaceri, planuri corporative, sisteme de management, finante, cristalizarea unor noi oportunitati de afaceri sau proiecte de cercetare si dezvoltare ale partilor sau ale partenerilor comerciali ai afiliatilor Partilor, costuri, intelegeri contractuale, cercetari de piata, drepturi de proprietate intelectuala detinute sau folosite, infrastructura IT, politica de promovare, propuneri de dezvoltare si extindere ale activitatii partilor sau orice alte aspecte care au legatura cu promovarea sau vanzarea oricaror produse sau servicii trecute, prezente sau viitoare ale partilor sau ale afiliatilor sau partenerilor comerciali ai Partilor, incluzand, fara a se limta la informatii si planuri cu privire la vanzari, cote de piata si statistici cu privire la preturi, planuri de marketing, rapoarte de cercetare de piata, tehnici de vanzare, liste de preturi, preturi de cumparare, structura reducerilor si a discounturilor, materiale promotionale si de publicitate, numele, adresele, numerele de telefon si numele de contact ale Clientilor si ale potentialilor Clienti si ale furnizorilor si ale potentialilor furnizori ai partilor sau afiliatilor si partenerii comerciali ai partilor, natura activitatii lor, formule de comert, procese, inventii, desene, know-how, descoperiri si informatii tehnice cu privire la crearea, producerea sau furnizarea oricaror produse sau servicii trecute, prezente sau viitoare ale partilor sau ale afiliatilor si partenerilor comerciali ai Partilor;

Toate opiniile, sugestiile, rapoartele, notele, datele, analizele, compilatiile, studiile sau alte documente pregatite de ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., cu ocazia executarii sau indeplinirii sarcinilor si atributiilor sale prevazute in acest Contract sau care interpreteaza, comenteaza, contin, sunt derivate de la sau reflecta intr-un alt mod astfel de sarcini sau documentele decrise in prezentul Contract.

9.2. Partile se obliga una fata de cealalta sa pastreze stricta confidentialitate si sa nu divulge sau sa nu permita divulgarea catre orice persoana a oricarei Informatii Confidentiale; partile se obliga sa nu foloseasca nicio Informatie Confidentiala decat in scopul indeplinirii obligatiilor sale conform prezentului Contract si in niciun alt scop, si sa nu permita folosirea oricarei Informatii Confidentiale de catre orice terta persoana decat cu aprobarea scrisa a celeilalte Parti.

9.3. Prevederile Articolului 9.2 nu se vor aplica daca si in masura in care Informatiile Confidentiale:

- trebuie dezvaluite conform legii sau reglementarilor aplicabile si, in aceste circumstante, numai cu conditia ca, imediat ce apare o solicitare in acest sens, Seller-ul sa informeze ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. si sa ia toate masurile rezonabile pentru a coopera cu ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. in actiunile pe care aceasta le considera necesare pentru protejarea intereselor sale. In orice caz, divulgarea se va referi numai la acea parte din Informatiile Confidentiale in mod strict necesar a fo divulgata, iar Seller-ul va coopera cu ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., in privinta datei si continutului divulgarii si va asigura ca persoanele carora Informatiile Confidentiale le sunt divulgate cunosc natura confidentiala a acestora si continua sa o respecte;

- sunt informatii cu privire la care Partile convin in scris ca nu au un caracter confidential;

- sunt publicate sau accesibile publicului general altfel decat prin incalcarea de catre Seller a acestui Contract sau a oricarei alte obligatii de confidentialitate;

- trebuie dezvaluite publicului in vederea indeplinirii obligatiilor prezentului Contract.

CAP. 10 RASPUNDEREA CONTRACTUALA

10.1. In eventualitatea in care oricare dintre Parti nu isi respecta obligatiile in conformitate cu prezentul Contract, Partea in culpa isi va asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate celeilalte Parti sau Clientilor, iar cealalta Parte va avea dreptul sa solicite Partii in culpa sa ii restituie sumele pe care le-a platit in conformitate cu respectivele Comenzi si/sau contravaloarea Produselor ce fac obiectul respectivelor Comenzi si/sau Comisioanele aferente, precum si orice alte cheltuieli suportate in legatura cu respectivele Comenzi si/sau cu vanzarea Produselor.

10.2. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., are dreptul la repararea integrala a prejudiciului, indiferent de natura acestuia, pe care l- a suferit ca urmare a indeplinirii cu intarziere, indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii propriu-zise (totale sau partiale) a oricareia dintre obligatiile asumate de catre Seller prin prezentul Contract.

10.3. Seller-ul, pe propria cheltuiala, va fi singurul responsabil pentru achizitia, distributia, vanzarea Produselor din oferta sa si pentru emiterea documentului fiscal / facturarea prompta privind vanzarile de Produse, precum si pentru eventualele servicii care insotesc Produsele, inclusiv serviciile post-vanzare.

10.4. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., a incheiat Contractul in considerarea obligatiilor asumate de catre Seller si isi rezerva dreptul, in cazul in care nu sunt respectate de catre acesta din urma si determina efecte negative asupra activitatii ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., sa interzica accesul Seller-ului la Platforma eSell.

10.5. Seller-ul este responsabil de calitatea si continutul informatiilor precum si a fotografiilor prezentate si afisate pentru fiecare Produs in parte. In cazul aparitiei unor neconformitati intre Produsul fizic si informatiile prezentate si afisate, Seller-ul este responsabil de respectivele diferente si isi asuma resposabilitatea acoperirii integrale a prejudiciilor create Clientului, tertilor si ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., cu exceptia situatiilor in care aparitia neconformitatii este urmarea culpei ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., caz in care ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., va fi responsabil pentru prejudiciile create Clientului, tertilor si Seller-ului.

10.6. In cazul in care imaginile sau descrierea nu sunt conforme pentru afisare, acestea vor fi refuzate de platforma eSell si urmand sa fie remediate de Seller pentru afisare.

10.7. In cazul in care informatiile puse la dispozitie Clientului de catre Seller prin intermediul Platformei eSell sunt eronate, Clientul are dreptul de a solicita executarea Comenzii conform informatiilor prezentate pe Platforma eSell sau poate renunta la Comanda efectuata si poate solicita returnarea banilor, ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., neputand fi tinut raspunzator pentru asemenea situatii, cu exceptia cazului in care informatiile eronate sunt urmarea culpei ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. In cazul aparitiei oricareia dintre aceste situatii (cu exceptia culpei ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.), Seller-ul se obliga sa execute Comanda conform solicitarii Clientului si sa suporte orice prejudicii aduse Clientului si/sau ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.

10.8. Prezentarea Produselor pe Platforma eSell se va realiza sub forma pe care o stabileste ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.(in baza unui algoritm general aplicabil tuturor partenerilor in mod nediscriminatoriu). ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. nu garanteaza Seller-ului ca Produsele vor fi afisate pe o anumita pozitie / cu o anumita prioritate. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica oricand structura Platformei eSell si a categoriilor de afisare in aceasta, fara a invoca vreun motiv si fara o notificare prealabila, fara insa a interveni direct asupra informatiilor comunicate de Seller cu privire la Produse. ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. nu poate fi tinut raspunzator pentru vanzari sau profit nerealizat de catre Seller ca urmare a modificarii de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. a structurii sau organizarii Platformei eSell.

10.9. Cu exceptia propriei culpe, ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. este exonerat de orice raspundere in ceea ce priveste reclamatiile facute de Clienti in legatura cu Produsele aferente Comenzilor. In situatia in care desi nu are vreo culpa in privinta situatiei pentru care s-a formulat reclamatia, dar datorita prevederilor legale aplicabile ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. este obligat sa raspunda reclamatiilor Clientilor si/sau solicitarilor institutiilor competente in domeniu, aceste reclamatii vor fi comunicate imediat de ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., iar Seller-ul are obligatia de a furniza catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., in termen de 2 (doua) zile lucratoare din momentul primirii reclamatiei toate informatiile in legatura cu Produsele pentru care s-a formulat reclamatia, daca acestea sunt necesare in vederea solutionarii reclamatiei, iar in cazul in care organele abilitate de control impun un termen, in termenul impus de catre organele de control. Refuzul nejustificat al Seller-ului de a pune la dispozitia ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., documentele si/sau informatiile solicitate sau lipsa de raspuns din partea Seller-ului in termenul mentionat mai sus, indreptateste ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., sa ia orice masura considerata necesara pentru solutionarea reclamatiei in cauza, Seller-ul fiind obligat sa suporte integral orice sanctiuni/prejudicii/daune si alte costuri suportate astfel de ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L..

10.10. Pana la indeplinirea si/sau remedierea de catre Seller a oricarei obligatii conform Contractului, ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., poate lua masura suspendarii dreptului de vanzare a Produselor prin intermediul Platformei eSell, Seller-ul neavand nicio pretentie in acest sens.

CAP. 11. LEGEA APLICABILA, LITIGII

11.1. Interpretarea, valabilitatea si executarea prezentului Contract, precum si toate drepturile si actiunile la dispozitia Partilor in conformitate cu prezentul Contract vor fi guvernate in toate privintele de legile din Romania.

11.2. Orice disputa sau pretentie ce rezulta din prezentul Contract se va solutiona de comun acord. In eventualitatea in care nu poate fi solutionata de comun acord, disputa ce rezulta din sau in legatura cu prezentul Contract se va solutiona de catre instanta judecatoreasca competenta din Bucuresti.

Cap. 12. CESIUNEA CONTRACTULUI

12.1. De la data semnarii Contractului si pe toata durata prezentului Contract, Partile nu pot cesiona nici unul dintre drepturile sau obligatiile lor in conformitate cu prezentul Contract nici in totalitate si nici partial sau altfel fara aprobarea prealabila in scris a celeilalte Parti.

Cap. 13. NOTIFICARI

13.1. Orice comunicare sau notificare adresata de una dintre Parti catre cealalta este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati (i) personal, (ii) prin curier, (iii) prin posta electronica - e-mail sau (iv) prin posta cu confirmare de primire, la urmatoarele adrese / adrese de e-mail:

Pentru Seller:

Adresa: _____

E-mail: _____

Pentru ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L.:

Adresa: Bucuresti, Sectorul 1, Str. Avionului, nr. 26, Biroul B, Etaj 1

E-mail: seller@esell.ro

13.2. In cazul in care comunicarea, notificarea sau avizarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

13.3. Daca comunicarea se trimite prin e-mail se considera primita, daca niciun mesaj de eroare sau de «out-of-office» nu a fost emis de serverul destinatarului si/sau daca exista un raport de confirmare a expeditiei, in aceeasi zi, daca a fost trimisa in zilele lucratoare, in intervalul 09:00 – 18:00 sau in ziua lucratoare imediat urmatoare.

13.4. Daca comunicarea este inmanata personal se considera primita in momentul inmanarii.

13.5. Comunicarile sau notificarile verbale se pot lua in considerare de catre Parti, dar trebuie confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

13.6. Partea care isi modifica adresa si/sau numarul de fax si/sau adresa de e-mail indicate pentru comunicari, notificari sau avizari, precum si persoanele de contact/reprezentatii desemnati pentru derularea prezentului Contract, va anunta imediat cealalta Parte.

CAP. 14. FORTA MAJORA

14.1. Orice imprejurare care este imposibil de prevazut si invincibila, independenta de vointa Partilor, care survine dupa data semnarii Contractului si care face imposibila indeplinirea obligatiilor din Contract va fi considerata Forta Majora si va exonera Partea care o invoca de indeplinirea respectivei obligatii.

14.2. Partea care invoca Forta Majora trebuie sa notifice cealalta Parte in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile si sa puna la dispozitie documentele care atesta Forta Majora, eliberate de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la acea data.

14.3. In timpul unui eveniment de Forta Majora care impiedica una sau ambele Parti sa-si efectueze obligatiile, Partile sunt exonerate de indeplinirea obligatiilor lor. Daca Forta Majora nu inceteaza in termen de 3 (trei) luni de la notificarea sa, oricare dintre Parti poate denunta Contractul.

CAP. 15. ALTE DISPOZITII

15.1. Seller-ul garanteaza ca are capacitatea legala si toate autorizatiile cerute de legislatia aplicabila pentru comercializarea Produselor pe Platforma eSell, precum si ca a obtinut toate aprobarile statutare si legale aplicabile pentru incheierea Contractului si are capacitate si autoritate deplina pentru a incheia si executa Contractul si pentru a exercita toate drepturile si pentru a-si realiza obligatiile in conformitate cu prezentul Contract.

15.2. Potrivit cunostintelor detinute de catre reprezentantii Partilor, semnarea si executarea prezentului Contract (a) nu incalca nicio prevedere a nici unei legi sau a nici unei alte reglementari aplicabile in cazul prezentului Contract, (b) nu incalca nicio hotarare judecatoreasca a nici unei instante sau decizie a unei autoritati de reglementare sau nicio decizie arbitrala, in fiecare caz obligatorie pentru Parte.

15.3. Seller-ul cunoaste si accepta in mod expres faptul ca ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., poate oferi spre vanzare si comercializa prin Platforma eSell produse similare cu Produsele Seller-ului sau de alta natura, fie printr-o oferta comerciala proprie a ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., fie pe seama altor furnizori (inclusiv concurenti directi sau potentiali ai Seller-ului) care au intrat in relatii contractuale cu ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., pentru prezentarea si comercializarea produselor lor prin Platforma eSell.

15.4. Prezentul Contract poate fi modificat prin act aditional semnat de catre ambele Parti.

15.5 In eventualitatea in care orice prevedere din prezentul Contract este sau devine nelegala, nula, invalidata sau se va dovedi inaplicabila sau neexecutorie in baza legii sau a deciziei unei instante, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea sau caracterul executoriu al celorlalte prevederi ale Contractului in ansamblul lor, nu vor fi afectate.

15.6. Partile convin ca simplul fapt al neexecutarii oricarei obligatii prevazute in prezentul Contract are ca efect punerea in intarziere a Partii care nu si-a executat obligatia.

15.7. Partile agreeaza ca nu vor face declaratii in presa si/sau alte declaratii publice prin care sa denigreze imaginea celeilalte Parti.

15.8. Orice declaratie publica a uneia dintre Parti in legatura cu parteneriatul ce face obiectul prezentului Contract va fi aprobata in prealabil de catre cealalta Parte, exceptie facand actiunile de marketing si comunicarile facute de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., avand ca scop promovarea Platformei de ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. si/sau a produselor si/sau serviciilor comercializate prin intermediul acesteia.

15.9. Drepturile si remediile Partilor sunt cumulative si nu alternative. Nici neexercitarea, nici intarzierea Partii de a-si exercita oricare dintre drepturile, prerogativele sau privilegiile pe care le are in baza prezentului Contract nu va fi interpretata ca renuntare la acel drept, prerogativa sau privilegiu.

15.10. Partile confirma ca fiecare si toate clauzele acestui Contract au fost analizate de Parti si negociate in conformitate cu cerintele si obiectivele acestora, nefiind incidente dispozitiile Codului Civil privitoare la contracte de adeziune, clauze standard si neuzuale. Prezentul Contract este recunoscut de fiecare Parte ca fiind rezultatul negocierilor purtate intre acestea, pe parcursul carora atat ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., cat si Seller-ul au avut dreptul de a propune modificari/completari ale clauzelor contractuale.

15.11. Seller-ul accepta in mod expres faptul ca data intrarii in vigoare a prezentului Contract este data semnarii Contractului de catre ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L. si momentul bifarii casutei de accept din platforma eSell de catre Seller, acest semn reprezentand semnatura Seller-ului.

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE AGENT


Prezentul act adițional are valabilitate începând cu data de 01.01.2023.Art.1. Se modifica din CAP 1. DEFINITII notiunea de Perioada de referinta care va avea urmatorul continut:

” Intervalul de timp, o saptamana, care va fi avut in vedere la selectia Comenzilor finalizate pentru plata si incasarea de Comision.Art.2. Se modifica ART. 4.2. din CAP. 4. COMISIONUL. MODALITATATE DE PLATA, care va avea urmatorul continut: ”4.2 Comisionul se datoreaza pentru fiecare perioada de referinta, asa cum este definita in Capitolul Definitii. El reprezinta discount-ul de 10% aplicat pe factura emisa de catre Seller aferenta produselor livrate in perioada de referinta.”Art.3. Se modifica ART. 4.3. din CAP. 4. COMISIONUL. MODALITATATE DE PLATA, care va avea urmatorul continut: ”4.3 ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., va factura in mod direct Clientului si va incasa contravaloarea comenzii plasate de catre Client prin Card sau ramburs la curier. Seller-ul va factura catre Esell, in prima zi a saptamanii, totalitatea produselor livrate Clientului, in saptamana anterioara, cu discount-ul de 10% din pretul comenzilor, acest discount reprezentand comisionul eSell.

In baza facturii Seller-ului, ESELL INTERNATIONAL MARKETPLACE S.R.L., va transfera in Contul Seller-ului totalul incasarilor inregistrate prin card sau ramburs la curier, pentru perioada de referinta stabilita, conform facturii emise de catre acesta.”Art.4. Se modifica ART. 4.5. din CAP. 4. COMISIONUL. MODALITATATE DE PLATA, care va avea urmatoarul continut: ”4.5. Factura aferenta comenzilor livrate se va emite de catre Seller in prima zi a saptamanii pentru saptamana anterioara. Aceasta va fi trimisa la adresa de email: facturi@esell.ro , iar platile aferente catre Seller se vor realiza in termen de maxim 48 ore lucratoare de la data comunicarii facturii catre Esell.”

Deoarece sellerii vand produse pe platforma noastra, noi (eSell International Marketplace) trebuie sa solicitam anumite informatii, cum ar fi: numele companiei si descrierea unui seller, datele de contact ale acestuia, sunt afisate clientilor si servesc la identificarea corecta a unui seller. Acest lucru poate ajuta la cresterea increderii clientilor si ajuta, in cele mai multe cazuri la finalizarea unei vanzari. Adresa este utilizata pentru calcularea tarifului de expediere.


Cu toate acestea, solicitam si cateva date cu caracter personal, cum ar fi prenumele / prenumele si adresa de e-mail. Acestea sunt necesare pentru crearea unui cont de administrator al Sellerului in sistemul nostru. Sellerii pot accesa platforma si gestiona vanzarile prin astfel de conturi. Adresele de e-mail sunt necesare, deoarece disting administratorii sellerilor, unii de altii. Va conectati la platforma noastra, introducand adresa de e-mail pe care o furnizati aici. Numele sunt necesare, deoarece un singur furnizor poate avea mai multi administratori - este mai usor sa gestionati responsabilitatea fiecarui administrator al dumneavoastra, in acest fel.De asemenea, va trimitem e-mailuri legate de cont (cum ar fi notificari privind starea comenzii, e-mailuri de resetare a parolei si multe altele) la adresa de e-mail furnizata. Din acest motiv, trebuie sa stocam adresa dvs. de e-mail in timp ce ramaneti clientul nostru. Daca decideti ca nu mai doriti sa lucrati cu platforma noastra si doriti ca datele personale sa fie eliminate din baza noastra de date (sau daca doriti sa obtineti toate datele personale asociate contului pe care le avem), trimiteti un e-mail la info@esell.ro.Daca credeti ca datele dvs. cu caracter personal au fost utilizate in mod abuziv, aveti dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, in acest sens. Suntem obligati de Regulamentul general al UE privind protectia datelor sa va informam despre acest drept; de fapt, nu intentionam sa folosim gresit sau in mod abuziv datele dumneavoastra.
SUS